ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร


http://www.prapayneethai.com/th/data/file-pic/tradition/north_east/thnetra12301/main.jpg


ช่วงเวลา เทศกาลวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

ความสำคัญ...