งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์


http://www.prapayneethai.com/th/data/file-pic/tradition/north_east/thnetra11101/main.jpg


ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์-๖ มีนาคม ของทุกปี

ความสำคัญ...