ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระธรรมเจ้าทุก ๆ พระธรรมขันธ์ พระอริยสงฆ์ และท่านทั้งหลายผู้กำลังแสวงหาความเจริญทั้งสิ้น

จงวางปีเก่า วางปีเก่า สิ่งที่ไม่ดีใจปีเก่าให้วางทิ้งไป...