หลวงปู่ทับ พระปิดตา เนื้อเมฆสิทธิ์ วัดอนงคาราม

http://www.amuletat7.com/images/introc_1356420466/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A.gif
...