ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: Admax

หน้า 1 จากทั้งหมด 20 หน้า 1 2 3 4

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.01 วินาที

 1. ทำสมาธิไม่ได้ (สำหรับคนฝึกใหม่ หรือ คนที่เข้ากรรมฐานไม่ได้)

  ..
 2. ..

  ..
 3. สาธุ สาธุ สาธุ ครับ ครูบาปาล์ม

  สาธุ สาธุ สาธุ ครับ ครูบาปาล์ม
 4. ม้างกายแยกเห็นธาตุ เหลือธาตุเห็นอนัตตา...

  ม้างกายแยกเห็นธาตุ เหลือธาตุเห็นอนัตตา ไม่ยังกายเห็นเวทนา ตัวรู้เวทนาคือจิต ละสุขที่เนื่องด้วยกาย-น้อมใจไปสุขที่เนื่องด้วยใจเห็นจิต จิตตั้งมั่นอยู่จิตไม่หวั่นไหวสัดส่ายตามสมมติของปลอมเห็นจิตสังขาร...
 5. จากที่หลวงตามหาบัวเทศนา ทำให้เรารู้ว่า...

  จากที่หลวงตามหาบัวเทศนา ทำให้เรารู้ว่า เรามันแค่ฝุ่น สิ่งที่มีไม่พอจะเห็นธรรมได้แม้สักนิดเดียว
 6. https://www.bloggang.com/data/k/kokheng/picture/15...

  https://www.bloggang.com/data/k/kokheng/picture/1517304409.gif  จิตตานุปัสสนา


  https://www.luangta.com/thamma/images/spacer.gif
 7. บันทึกกรรมฐาน วันที่ 26/1/61 เรื่องกามที่วิตกในใจ...

  บันทึกกรรมฐาน วันที่ 26/1/61 เรื่องกามที่วิตกในใจ หลวงปู่ได้เทศนาไขข้อข้องใจให้หมด


  กาม เราเห็นตรงเหมือนที่หลวงปู่แสดงธรรมไขข้อข้องใจให้ว่าเราทำถูกไหมหรือผิดไหม


  ทานที่สละ ศีลที่สำรวม...
 8. บันทึกกรรมฐาน วันที่ 24/1/61 ธรรมที่ทำให้อิ่ม...

  บันทึกกรรมฐาน วันที่ 24/1/61 ธรรมที่ทำให้อิ่ม ฆ่าตัณหาที่ไม่รู้จักอิ่ม  หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฒฑโน ท่านกรุณาสอนเราว่า

  ..ละโลภได้ทาน ละโกรธได้ศีล ละหลงได้ปัญญา
  ...
 9. ผ่องใส สงบ เบา เย็นใจ อาการที่แผ่ -...

  ผ่องใส สงบ เบา เย็นใจ อาการที่แผ่
  - เนื่่องด้วยกาย (ขันธ์)
  - เนื่องด้วยใจ (ว่าง)
  - รวมไว้ภายใน (จิตจับที่จิต)
  - วางเฉยทำแค่รู้ (ทำแค่รู้ ไม่ยึดสิ่งที่จิตรู้ ละเจตนา)
 10. สาธุ สาธุ สาธุ

  สาธุ สาธุ สาธุ
 11. อัคคิสูตร เจริญโพชฌงค์ตามกาล ...

  อัคคิสูตร

  เจริญโพชฌงค์ตามกาล  [๕๖๘] ครั้งนั้น ภิกษุเป็นอันมาก เวลาเช้า นุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาต
  ยังพระนครสาวัตถี (ความต่อไปเหมือนปริยายสูตรข้อ ๕๔๗-๕๕๐)...
 12. (รอทำให้แจ้งขึ้นอีก) นิวรณ์ ๕ คือสิ่งใด...

  (รอทำให้แจ้งขึ้นอีก)

  นิวรณ์ ๕ คือสิ่งใด มันเป็นมโนสังขาร หรือจิตสัขาร หรือวิญญาณสังขาร หรือเจตนา ..เราติดค้างใจนี้มาก ก่อนนี้ได้เห็นว่ามันเป็นตะกอนของจิต มันอยู่ในจิต อีกประการ...
 13. นิวรณ์ในสมาธิหลักๆที่เราเจอมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ...

  นิวรณ์ในสมาธิหลักๆที่เราเจอมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ คือ

  - เกิดรู้ตัวลังเลสงสัยธรรมที่ดำรงอยู่ เมื่อเกิดอาการแปรปรวนเปลี่ยนแปลง หรือกำลังดำรรงอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งจิตแยกรู้อาการ...
 14. ทาน ๓ สันดาร 1. ทาน ให้เพราะอยากได้ผลตอบแทน...

  ทาน ๓ สันดาร

  1. ทาน ให้เพราะอยากได้ผลตอบแทน หรือให้เพื่อปัดไปให้พ้นๆตัว เป็น สันดารปุถุชน

  2. ทาน ให้ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่ผู้รับ เป็น สันดารของเทวดา และพรหม

  3. ทาน...
 15. ..ธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ผมโพสท์กล่าวทั้งหมด...

  ..ธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ผมโพสท์กล่าวทั้งหมด เป็นแค่เพียงบันทึกกรรมฐานเพื่อการปฏิบัติในคลองเก่าของผมเท่านั้น เป็นผลจากการปฏิบัติ เจริญกรรมฐาน...
 16. Group Blog : บันทึกการปฏิบัติเพื่อละราคะเมถุน ปี ๒๕๖๑ สมัยที่ได้พบเจอพระอรหันต์

  ธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ผมโพสท์กล่าวทั้งหมด เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และตรัสไว้ดีแล้ว ประเสริฐแล้ว หาประมาณมิได้ เป้นธรรมที่ควรโอปะนะยิโก คือ น้อมเข้ามาสู่ตน...
 17. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  25,672

  ส่งจิตเข้าใน แก้ฟุ้งซ่านคิดมาก 1. พุทธานุสสติ...

  ส่งจิตเข้าใน แก้ฟุ้งซ่านคิดมาก

  1. พุทธานุสสติ พุทโธ (รู้ปัจจุบัน)
  2. อานาปานสติ(ทำปัจจุบัน)
  3. เดินจงกรม
  4. สัมปะชัญญะ
  5. ทวัตติงสาการ กายคตาสติ อาการ 32 ประการ (ม้างกาย)
  6. ธาตุ ๖...
 18. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  25,672

  บันทุกกรรมฐานวันที่ 28/12/60 ...

  บันทุกกรรมฐานวันที่ 28/12/60


  วิธีคิดให้ส่งจิตเข้าใจ ทำสัญญา 10 และ ผล ในแบบปุถุชนที่ย่างเข้ามรรค

  (ข้อมูลยังไม่เรียบเรียง ทำได้เป็นครั้งคราว ยังทรงอารมณ์ไม่ได้นาน)...
 19. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  25,672

  บันทึกกรรมฐาน วันที่ 15-12-2560 หลักการทำสมาธิ...

  บันทึกกรรมฐาน วันที่ 15-12-2560

  หลักการทำสมาธิ

  ๑.) ส่งจิตเข้ารวมไว้ในภายใน ไม่ส่งจิตออกนอก* -> ๒.) ทำให้จิตได้พัก ปิดสวิทซ์การทำงานของจิต* -> ๓.) อานิสงส์จิตได้พัก...
 20. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  25,672

  ปรุงแต่ง เล่นกับจริตนิสัย ความรู้สึก เพื่อสิ่งใด...

  ปรุงแต่ง เล่นกับจริตนิสัย ความรู้สึก เพื่อสิ่งใด
  ที่จริงที่ครูบาอาจารย์ของหลายๆคน สอนมาว่า ปรุงอารมร์ความรู้สึกจริตมันเล่น เล่นกับจริตตน ความรู้สึกตน โดยส่วนตัวเราเข้าใจว่า..

  1....
 21. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  25,672

  บรรทัดฐาน กับ แรงบรรดาลใจ ...

  บรรทัดฐาน กับ แรงบรรดาลใจ

  ไม่ควรตั้งบรรทัดฐานไว้กับสิ่งมีชีวิต อย่าเอาตนเองหรือใครเป็นบรรทัดฐาน เพราะแต่ละคนมีบรรทัดฐาน ความสามารถ ศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ ปัญญา ที่ต่างกัน ไม่เท่ากันกัน...
 22. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  25,672

  ก. สงบนิ่ง ทำสติไว้เฉพาะหน้า หลับตา สงบนิ่ง...

  ก. สงบนิ่ง ทำสติไว้เฉพาะหน้า หลับตา สงบนิ่ง ทำใจไว้ในปัจจุบัน มองไปในเบื้องหน้าที่หลับตาเราจะเห็นว่ามันว่างโล่งไม่มีอะไร นั่นแหละคือปัจจุบันแท้จริง...
 23. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  25,672

  บรรทัดฐาน กับ แรงบรรดาลใจ ...

  บรรทัดฐาน กับ แรงบรรดาลใจ

  ไม่ควรตั้งบรรทัดฐานไว้กับสิ่งมีชีวิต อย่าเอาตนเองหรือใครเป็นบรรทัดฐาน เพราะแต่ละคนมีบรรทัดฐาน ความสามารถ ศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ ปัญญา ที่ต่างกัน ไม่เท่ากันกัน...
 24. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  25,672

  กรรมที่ตนทำผิดพลาดพลั้ง...

  กรรมที่ตนทำผิดพลาดพลั้ง กับวิบากกรรมผลสืบต่อเนื่องของกรรมนั้น

  กรรม และ ทาน ศีล ภาวนา

  กรรม แปลว่า การกระทำ การกระทำใดก็ตามในอดีต หรือ ปัจจุบัน โดยเจตนาทางใจ วาจา กาย ล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นกรรม คือ...
 25. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  25,672

  หิริ โอตตัปปะ กับ ศีล วิธีเจริญลงใจ ...

  หิริ โอตตัปปะ กับ ศีล วิธีเจริญลงใจ


  ธรรมทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ปุถุชนอย่างผมพึงน้องเอาพระธรรมของพระศาสดา และคำสอนของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติ...
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 25 จากทั้งหมด 500
หน้า 1 จากทั้งหมด 20 หน้า 1 2 3 4