ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: were

หน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 1 2 3 4

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.00 วินาที

 1. ขออนุโมทนาในกุศลของ คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย...

  ขออนุโมทนาในกุศลของ


  คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๓/๑๒)
  คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐๐ บาท


  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/4-12.png
 2. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/3-12_1.png
 3. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/2-12.png
 4. ทีมช่างปิดทองได้เข้าไปที่วัดป่าคาเพื่อทำพิธีขอขมาบ...

  ทีมช่างปิดทองได้เข้าไปที่วัดป่าคาเพื่อทำพิธีขอขมาบอกกล่าวองค์พระประธานและเสื้อวัดที่ปกปักรักษายังวัดป่าคาและขออนุญาตทำการปิดทองถวายองค์พระพุทธปฏิมากร

  ...
 5. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/1-12.png
 6. ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ...

  ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


  "ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมปิดทองและสร้างพระอุณาโลมประดับถวายพระพุทธปฏิมากร หลวงพ่อพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นี้ แม้ร้อนก็ขอให้ได้อาบ แม้อยากก็ขอให้ได้กิน...
 7. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/27-11.png
 8. วันนี้ทางโครงการฯ...

  วันนี้ทางโครงการฯ ได้ทำการโอนค่าจ้างปิดทองก่อนเริ่มงานงวดแรกให้ช่างเรียบร้อยแล้วจำนวน 50,000


  โดยค่าว่าจ้างปิดทองที่ตกลงทั้งหมดคือ 180,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด คือ 50,000/100,000/30,000
  ...
 9. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/25-11.png
 10. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/24-11.png
 11. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/23-11_1.png
 12. ขออนุโมทนากับผู้ร่วมเจริญกุศลปิดทองและสร้างพระอุณา...

  ขออนุโมทนากับผู้ร่วมเจริญกุศลปิดทองและสร้างพระอุณาโลมประดับถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดป่าคา ดังนี้นะครับ ซึ่งยอดรวม ณ วันที่ 19 พ.ย. อยู่ที่ 92,919.99 บาท
  คุณชวลิต คุณลลิญตา ปรีตะนนท์ 1,500 บาท (19/11)...
 13. ความคืบหน้าของโครงการวันที่ 19 พ.ย. 2558 ...

  ความคืบหน้าของโครงการวันที่ 19 พ.ย. 2558


  ทีมช่างปิดทองได้เข้าไปที่วัดป่าคาเพื่อทำพิธีขอขมาบอกกล่าวองค์พระประธานและเสื้อวัดที่ปกปักรักษายังวัดป่าคาและขออนุญาตทำการปิดทองถวายองค์พระพุทธปฏิมากร

  ...
 14. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/19-11.png
 15. เรียนญาติธรรม กัลยาณมิตร ศรัทธาวัดป่าคาทุกท่าน ...

  เรียนญาติธรรม กัลยาณมิตร ศรัทธาวัดป่าคาทุกท่าน


  ทางโครงการฯ เริ่มโครงการปิดทององค์พระประธานแล้ว!!!!


  ในวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ทางทีมช่างปิดทองจะได้เข้าไปเริ่มงาน...
 16. ขออนุโมทนากับ คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท...

  ขออนุโมทนากับ คุณพี่ดาวรัตน์ มิ่งฉาย ๓๐๐ บาท (๑๘/๑๑)


  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/18-11.png
 17. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/17-11.png
 18. ขอกราบอนุโมทนากับ คุณชาลี แซ่จึง ๕๐ บาท (๑๔/๑๑) ...

  ขอกราบอนุโมทนากับ คุณชาลี แซ่จึง ๕๐ บาท (๑๔/๑๑)


  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/16-11.png
 19. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/14-11.png
 20. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/13-11.png
 21. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/12-11.png
 22. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/11-11.png
 23. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/10-11.png
 24. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/9-11.png
 25. http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/g...

  http://i573.photobucket.com/albums/ss178/madacus/goldwatpaka/7-11.png
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 25 จากทั้งหมด 154
หน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 1 2 3 4