ดูดวงเทวดาเสวยอายุตามวันเกิดของแต่ละคน
เกิดวันจันทร์ ระหว่างอายุ 16 ปี พระอังคารเสวยอายุและพระอังคารเสวยตัวเอง จงระวังจะเสียทรัพย์ ระวังศัตรู
ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระราหูแทรกพระพุธ...