ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: MindMind

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.00 วินาที

 1. Re: อานาปานสติ สติปัฏฐาน 4 (พุทธวจน : มรรควิธีที่ง่าย)

  วีดีโอ พุทธวจน การปฏิบัติ
  เรื่อง
  -การปฏิบัติสติปัฏฐาน๔
  -อานาปนสติ ๑๖ ขั้นตอนของพระพุทธเจ้า
  -การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  http://truthoflife.fix.gs/index.php?topic=7924.0
 2. อานาปานสติ สติปัฏฐาน 4 (พุทธวจน : มรรควิธีที่ง่าย)

  อานาปานสติ สติปัฏฐาน4
  (พุทธวจน : มรรควิธีที่ง่าย)

  ภิกษุทั้งหลาย !
  ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วอย่างไรเล่า
  จึงทำสติปัฏฐานทั้ง 4 ให้บริบูรณ์ได้ ?

  ...
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2