งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา


http://www.prapayneethai.com/th/data/file-pic/tradition/center/thctra11401/main.jpg


ช่วงเวลา
งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร จัดขึ้นปีละ ๓ ครั้ง...