ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ พ่อชอบอ่านมาก
จารุณี พนมลัง 345 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300