อย่าสวดข้ามปีแค่วันเดียว ต้องสวดให้ได้ทุกวันจะดีมาก