พระเจ้าสิบชาติ
http://www.larnbuddhism.com/buddha/buddha_01.gif