ค่ายส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
อ.บางระจัน จ.สุพรรณบุรี


<a href="http://www.96rangjai.com/tham/tham.html"><img src="http://www.96rangjai.com/view/v1.jpg" alt="" /></a>


...