บรรยาย ด้วย ภาพ สะท้อน ข้อเท็จจริง อะไรบางอย่าง

วิบากกรรมมีจริง ผล จาก มิจฉาอาชีพ


เป็นเพียง ส่วนเสี้ยว เล็ก ๆ จาก ภาพนับ ร้อย อันน่าสพึงกลัว

สลด หดหู่ สยดสยอง ที่ เรา ๆ ท่าน ๆ ไม่เคย...