ประเพณีบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) ยโสธร


http://www.prapayneethai.com/th/data/file-pic/tradition/north_east/thnetra11901/main.jpg


ช่วงเวลา เดือนพฤษภาคม
ความสำคัญ
ชาวจังหวัดยโสธรร้อยละ ๘๕...