เกริ่นนำ เอตทัคคะ หมวดอุบาสิกา


http://youtu.be/fuF8I9WfnQI


ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วเกิดกุศลจิตทุกท่านค่ะ
ขอขอบคุณที่มาของการอัปโหลด :: โดย hiphoplanla