.
ขอเชิญเพื่อนสมาชิกวัดเกาะวาลุการาม
ร่วมไว้อาลัยแด่ คุณย่า ของน้องฝน
(ดีเจเสียงธรรมสถานีวิทยุวัดเกาะฯ ออนไลน์)

คุณย่าของน้องฝนได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชรา
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557...