สวดมนต์ข้ามปี จังหวัดลำปาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ในวาระส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย และต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓


...