ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: one1

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.02 วินาที

 1. ร่วมทำบุญ ร่วมกันสร้างวัด ธรรมเจดีย์(ดอยโตน) ต.บ่อทอง อ.เมืองเชียงราย

  ร่วมทำบุญ ร่วมกันสร้างวัด ธรรมเจดีย์(ดอยโตน) ต.บ่อทอง อ.เมืองเชียงราย เพื่อ สร้างเป็นวัด ถวายเป็น พระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  โดย พระครูบา วิณณ๋าธรรม ปุญญฺสมฺภโวโฆสคุโน
  ...
 2. ขอเชิญถวายเทียน เพือถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขาบูชา อัฐมีบูชา

  ขอเชิญร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎก
  วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
  ณ วัดใหม่ยายแป้น สี่แยกบางขุนนนท์ ซอยบางขุนนท์ ๒
  ถนน จรัญสนิทวงศ์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร...
 3. Re: วันวิสาขบูชาและอัฐมีบูชา สาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ

  อานิสงส์การสาธยายพระไตรปิฎก


  ๑.พระไตรปิฎกเป็นตาวิเศษอันยิ่งบุคคลใดสาธยายพระไตรปิฎกแล้ว สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ ทำให้เป็นสัมมาทิฎฐิ...
 4. Re: โครงการมอบตู้พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กลุ่ม ชาวพุทธเป็นหนึ่ง

  วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

  ๑ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพุทธสาวก
  ๒ เพื่อให้ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธสาวกธาตุยิ่งขึ้น
  ๓...
 5. Re: วันวิสาขบูชาและอัฐมีบูชา สาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ

  การสาธยายพระไตรปิฎกจึงเสมือนได้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า“ธรรมและวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้วธรรมเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอ”
 6. วันวิสาขบูชาและอัฐมีบูชา สาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ

  วันวิสาขบูชาและอัฐมีบูชา
  ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน
  กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธนิมิตเมตตา ปางปฐมเทศนา
  สาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ...
 7. Re: สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันพึงจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
  ...
 8. Re: สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน
  สาธยายพระไตรปิฎก
  เฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
  และพระพุทธนิมิตเมตตาปางปฐมเทศนา
  ตลอด ๒๔ ชัวโมง
  ณ วัดใหม่ยายแป้น...
 9. ตอบกลับ
  1
  เปิดอ่าน
  1,666

  Re: ขอเชิญทุกท่าน สวดมนต์กันครับ

  บทความ โดยพระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ
  ประธานจัดงานสาธยายพระไตรปิฎก
  อานิสงส์การสวดมนต์
  กรรมเก่าไม่มีใครลบล้างได้ กรรมปัจจุบัน กรรมที่ทำด้วยเจตนาไม่ว่าดีหรือชั่ว ย่อมมีผลต่อผู้กระทำทั้งสิ้น...
 10. ตอบกลับ
  1
  เปิดอ่าน
  1,666

  ขอเชิญทุกท่าน สวดมนต์กันครับ

  ขอเชญสวดมนต์กัน
  ที่บ้าน วัด และสถานที่ต่างครับ

  เพื่อให้บ้านเมืองสงบสูข ครับ


  นะโม ๓ จบ

  ชุมนุมเทวดา ๑ จบ
 11. Re: สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  การสาธยายพระไตรปิฎก

  หนึ่งคำ / บท / พระสูตร / เท่าการสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์

  เป็นพระพุทธรูปที่ติดตามไปได้ทุกที่


  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันพึงจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
  ...
 12. สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน
  สาธยายพระไตรปิฎก
  เฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

  กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
  และพระพุทธนิมิตเมตตาปางปฐมเทศนา
  ตลอด ๒๔ ชัวโมง
  ณ วัดใหม่ยายแป้น...
 13. โครงการมอบตู้พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กลุ่ม ชาวพุทธเป็นหนึ่ง

  โครงการมอบตู้พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
  กลุ่ม ชาวพุทธเป็นหนึ่ง
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนในการจัดสร้างตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
  ...
 14. ตอบกลับ
  2
  เปิดอ่าน
  2,039

  Re: สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ วันฆามบูชา

  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันพึ่งจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
  ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
 15. Re: ขอเชิญร่วมบุญในการถวายเทียนบูชาพระไตรปิฎก วันมาฆบูชา ๒๕๕๓

  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันพึ่งจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
  ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
 16. Re: ขอเชิญร่วมบุญในการถวายเทียนบูชาพระไตรปิฎก วันมาฆบูชา ๒๕๕๓

  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันพึ่งจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
  ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
 17. กระทู้: งานด่วนครับ

  โดย one1
  ตอบกลับ
  2
  เปิดอ่าน
  1,937

  Re: งานด่วนครับ

  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันพึ่งจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
  ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
 18. ตอบกลับ
  2
  เปิดอ่าน
  2,039

  Re: สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ วันฆามบูชา

  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันพึ่งจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
  ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
 19. กระทู้: งานด่วนครับ

  โดย one1
  ตอบกลับ
  2
  เปิดอ่าน
  1,937

  งานด่วนครับ

  งานสาธยายพระไตรปิฎก

  พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ


  จะเดินทางไปจัดงานสาธยายพระไตรปิฎก

  ณ วัดป่าสว่างบุญ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านคลองไผ่ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

  ...
 20. ตอบกลับ
  2
  เปิดอ่าน
  2,039

  สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ วันฆามบูชา

  ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน
  สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วัน เสาร์ที่๒๐ กุมภาพันธ์ ถึงวัน อาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ...
 21. ขอเชิญร่วมบุญในการถวายเทียนบูชาพระไตรปิฎก วันมาฆบูชา ๒๕๕๓

  ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน
  สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วัน เสาร์ที่๒๐ กุมภาพันธ์ ถึงวัน อาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ...
 22. Re: ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ

  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันพึ่งจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ fficeffice" />>>
  ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่>>
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว>>...
 23. Re: ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ

  บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อันพึ่งจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
  ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
 24. Re: ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน สาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติ

  อุโมทนา สาธุ
 25. Re: บทเมตตาใหญ่ที่ถูกต้องและเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคัดลอกจากพระไตรปิฎก

  เมตตาเจโตวิมุติเป็นอันอบรมแล้วด้วย ปีติสัมโพชฌงค์ ผู้เจริญเมตตาระง้บความชั่วหยาบไว้ เมตตาเจโตวิมุติเป็นอันอบรมแล้ว ด้วย ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ผู้เจริญเมตตา ตั้งมั่น...
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 25 จากทั้งหมด 39
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2