พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กรุงเทพมหานคร


http://www.prapayneethai.com/th/data/file-pic/tradition/center/thctra11102/main.jpg


ช่วงเวลา
ประมาณเดือนหกของทุกปี

ความสำคัญ