จังหวัดชัยนาทกำหนดจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ทุก 3 ปี โดยทุกครั้งจะตรงกับการจัดงานลอยกระทง แต่ปีนี้ประสบปัญหาอุทกภัยจึงเลื่อนกำหนดการจัดงานเป็นวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554...