ขอฝากของเก่าๆ ให้ครูอ่านให้ถูกก่อน แล้วเอาไปสอนเด็ก ครับ

กระบวนหนึ่ง ตัวเขียน ไม่เปลี่ยนแปลก แต่อ่านแยกสองความตามวิถี
วัดเขมา โกฐเขมา เพลาก็มี จากที่นี่ไปถึงป่า เพลาเย็น...