ลด ละ บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่ออายุที่ยืนยาวกว่า และ ลด ลดความเสี่ยงจาก

โรคมะเร็งร้าย โรคหัวใจ โรคไขมันอุดตัน

โรคเนื้องอก เลือดเป็นพิษ โรคเบาหวาน ภายหลังจากมีการศึกษา วิจัยยาวนานกว่า 7 ปี ...