ไอเดียร์บ้านแบบใหม่ จากตู้คอนเทนเนอร์


http://xchange.teenee.com/up01/post-26107-1220603115.jpg
http://xchange.teenee.com/up01/post-26107-1220603121.jpg