ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเก่า /-
ผมมีความเห็นว่าหนังเก่าอีกจำนวนมากที่เป็นหนังสือน่าอ่าน แต่หาต้นฉบับได้ยาก เช่นที่ผมมีอยู่ขณะนี้ ล้วนเป็นหนังสือที่น่านำกลับมาพิมพ์ใหม่อีกครั้ง...