สวัสดีครับ

ผมอยากทราบว่า คนที่เกิดวันศุกร์ ควรใช้ชื่อว่าอะไร
และไม่ควรใช้ชื่อที่มีตัวอักษรอะไร (ชื่อผู้หญิง)

แล้ว
ชื่อ พัทธิ์ แปลว่าอะไรครับ