ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: deep544

หน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 1 2 3 4

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.01 วินาที

 1. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองศิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก และทรงปกครองตามพระปฐมบรมราชโองการ " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" โดยแท้...
 2. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  จักจงรักภักดี จักเทิดทูน และจักยอมตาย เพื่อรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ร.11 รอ.
 3. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  คิดดีทำดีเพื่อในหลวง ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมี
  พระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
  ร.11 รอ.
 4. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย เป็นบุญของปวงชนชาวไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ที่สุดประเสริฐ พระองค์ทรงเป็นหลักชัย ศูนย์รวมพลังกาย พลังใจ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน...
 5. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พ่อหลวงคือดวงใจไทยทั้งชาติ ไทยนิราศทุกข์ร้อนผันผ่องใส ดั่งฝนทิพย์หลั่งชโลมโพยมไทย ประจักษ์ได้เนิ่นเนาทั้งเช้าเย็น ขอพรพระไตรรัตน์จำรัสโลก ดลสร่างโศกเกษมสุขทุกข์สร่างเข็ญ ให้พระองค์ผุดผ่องดุจดวงเพ็ญ...
 6. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  สิ่งที่พระองค์ท่านให้พวกเราชาวไทยนั้น มากล้นเกินกว่าจะบรรยาย เราคนไทยต้องช่วยกันปกป้องสถาบันอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ให้ยืนยาวตลอดไป
  ร.11 รอ.
 7. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยที่คอยชี้นำให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง และคำสอนที่ดี ซึ่งปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลในทางที่ดีอย่างหาที่เปรียบมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ร.11 รอ.
 8. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพ่อ ที่คอยห่วงใยดูแลประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนของพระองค์ต้องแตกแยก ทะเลาะกันดังเช่นทุกวันนี้...
 9. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระองค์ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์...
 10. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วทุกหนแห่ง เพื่อจะได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วย พระองค์เอง...
 11. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เรารักในหลวง รักพ่อของแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
  ร.11...
 12. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยชั่วนิรันดร์
  ร.11 รอ.
 13. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  คนไทยรักและเทิดทูนในหลวงเหนือสิ่งอื่นใด
  ไม่มีใครจะมาทำลายความรู้สึกเหล่านี้ของคนไทยไปได้
  เพราะเราเห็นพระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยและแผ่นดินไทยมากมาย
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ร.11 รอ.
 14. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระองค์ทรงเป็นวีรบุรุษในหัวใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า เพราะต่างก็ตระหนักดีว่า ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก ที่จะยอมเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากเพื่อราษฎรได้ยาวนานดังเช่นที่พระองค์ทรงตรากตรำมาทั้งชีวิต...
 15. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ “เศรษฐกิจพอเพียง”...
 16. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชากรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงหยุดการขัดแยงต่างๆเพื่อถวายแก่ในหลวงของเรา
  ร.11 รอ.
 17. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  เราจะจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถ้าอยากอยู่รอดต่อไปต้องทำแต่ความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เราจะเทิดทู พระมหากษัตริย์
  เราจะเดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง...
 18. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ร.11 รอ.
 19. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ของพระองค์ นับว่าเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงของปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ร.11 รอ.
 20. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระ นำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วน ซาบซึ้งในหัวใจ ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของเรา
  ร.11 รอ.
 21. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พวกเรามีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย ที่มีทุกอย่างพร้อมสรรพบนแผ่นดินนี้ และที่สำคัญที่สุดคือพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่รักเหล่าพสกนิกรเยี่ยงบุตรในอุทร ทรงคิดและทรงงานเพื่อพวกราทุกคนตลอดมา หลายสิบปี...
 22. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  รู้รัก สามัคคี คือคำดีที่พ่อสอน เราจักต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อความสงบสุขของชาวไทยตลอดไป


  ร.11รอ.
 23. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  พระองค์ ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ...
 24. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดมาเป็นคนไทย ชาติไทย ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ศาสนา นับถือทุกศาสนา เพราะสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี ในหลวงของเราทรงเป็นมิ่งขวัญของผองไทยทุกคน...
 25. ตอบกลับ
  244
  เปิดอ่าน
  47,962

  Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  แม้ในความมืดมิดแห่งภัยพิบัติ ความหวาดหวั่นในวันแห่งความเปลี่ยนแปลง ในความสับสนอับจนหนทาง ไม่ว่าเป็นมหันตภัยใดๆ คนไทย ก็ไม่เคยสิ้นแสงสว่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณดุจดั่งตะวันฉายแสงทุกแหล่งหล้า...
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 25 จากทั้งหมด 157
หน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 1 2 3 4