สถานที่ที่สวยงาม ... ขอบคุณ ... ผมชอบบอร์ดนี้มากเพราะมันมีข้อมูลมาก ...