ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: Butsaya

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.06 วินาที

 1. Re: พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน

  เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
  เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน


  http://youtu.be/azdDzIJcZbQ

  ให้เสียงโดย : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
  ...
 2. Re: พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน

  อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุค่ะ
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2