หนังสือสวดมนต์พร้อมคำแปลและแผ่น mp3 เสียงสวดเพื่อเปิดควบคู่ไปเวลาที่สวดนะครับ ในแผ่นยังมีธรรมะบรรยาย ขยายความในหัวข้อ ธรมะจักรกัปวัตนสูตรโดยอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม...