วัดราษฏร์บูรณะทำพิะีมอบโคกระบือแก่เกษตรกรจ.โคราชและกาฬสินธุ์
มอบโดยเจ้าอาวาสและเจ้าภาพ
ติดตามได้ทางเฟสบุ๊ต ไถ่ชีวิตโคกระบือ วัดราษฏร์บูรณะ