ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระธรรมเจ้าทุก ๆ พระธรรมขันธ์ พระอริยสงฆ์ และท่านทั้งหลายผู้กำลังแสวงหาความเจริญทั้งสิ้น

สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้ามาอ่านกระทู้ธรรมะหัวข้อนี้...