ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: DAO

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.01 วินาที

 1. ตอบกลับ
  3
  เปิดอ่าน
  3,858

  http://www.youtube.com/watch?v=xYAQWfjmRMw ...

  http://www.youtube.com/watch?v=xYAQWfjmRMw


  เพลงสังฆราชบูชา

  คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ ปทุมวนาราม
  ทำนอง : รัชต์พงษ์ สมศรี (ภู ศิษย์มาวิตต์)
  เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
  ศิลปิน : ธนพร แวกประยู
 2. ตอบกลับ
  3
  เปิดอ่าน
  3,858

  http://www.youtube.com/watch?v=dO6jbvpj28E ...

  http://www.youtube.com/watch?v=dO6jbvpj28E  ๑๐๐ ปี พระสังฆราชา

  เนื่องในโอกาส "งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖" ...
 3. ตอบกลับ
  3
  เปิดอ่าน
  3,858

  http://www.youtube.com/watch?v=Ss69CRG9K84 ...

  http://www.youtube.com/watch?v=Ss69CRG9K84  พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชันษา 100 ปี
 4. ตอบกลับ
  3
  เปิดอ่าน
  3,858

  ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

  http://www.youtube.com/watch?v=sXVPL4avnKw&feature=share

  ขอถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศรียรเกล้า
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4