" ระฆังทองสถาน " สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ในตัวเมือง จ. เพชรบูรณ์

เป็นสถานปฎิบัติธรรมสไตล์รีสอร์ทที่มีพื้นที่กว่า 30 ไร่ ภายในประกอบด้วย

สวนไม้ดอกไม้หอมนานาพันธุ์...