เนื้อสัตว์ เพิ่มเสี่ยงสูง ต่อ โรคมะเร็งเต้านม

ข้อมูลจาก วารสารชื่อดังของ อังกฤษThe Guardian , UK ได้ตีพิมพ์