โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๕
ณ วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง ๑-๑๖ เมษายน ๒๕๕๕
http://upic.me/i/r7/fr002.jpg

http://upic.me/i/vz/h1001.jpg