สมบัติและความประพฤติดีของตน
คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด


เสียงอ่านโดย
คุณนาฏญดา
จากจังหวัดนนทบุรี
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน