www.jaisabai.com ตอนนี้ได้ launch โฉมใหม่ โดยเพิ่มเกมออนไลน์เพื่อให้พวกเราเข้าไปเล่นเกมและสะสมคะแนนกัน
และมีของรางวัลดีๆ ให้ผู้สะสมคะแนนได้สูงสุดทุกๆ เดือนด้วยนะคะ...