ศ.นพ.ดร.วิชัย เอกทักษิณ ผู้รักษาโรคบวมน้ำเหลือง สำเร็จคนแรกของโลก

มังสะวิรัติ สัจจะที่ต้องศึกษา โดย ศ.นพ.ดร.วิชัย เอกทักษิณ


ผมใช้ชีวิตนัก (เอกา) มังสวิรัติ...