ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: Admax

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.00 วินาที

 1. ๑. ให้มองเห็นดั่ง บุพการี ญาติ มิตร บุตร...

  ๑. ให้มองเห็นดั่ง บุพการี ญาติ มิตร บุตร บุคคลอันเป็นที่รักที่หวงแหน

  - คือ..ทำไว้ในใจโดย พรหมวิหาร ๔ ทาน เข้าถึงศีล ได้แก่
  ก. เมตตา...
 2. ภารทวาชสูตร..การสำรวมระวังปฏิบัติกาย-ใจ เพื่อละกามราคะ

  ภารทวาชสูตร


  [๑๙๕] สมัยหนึ่ง ท่านพระบิณโฑลภารทวาชะอยู่ ณ พระวิหารโฆสิตาราม ใกล้พระนครโกสัมพี
  ครั้งนั้นแล พระเจ้าอุเทนได้เสด็จไปหาท่านพระบิณโฑลภารทวาชะ...
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2