ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: Admax

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.00 วินาที

 1. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  ส่งจิตเข้าใน แก้ฟุ้งซ่านคิดมาก 1. พุทธานุสสติ...

  ส่งจิตเข้าใน แก้ฟุ้งซ่านคิดมาก

  1. พุทธานุสสติ พุทโธ (รู้ปัจจุบัน)
  2. อานาปานสติ(ทำปัจจุบัน)
  3. เดินจงกรม
  4. สัมปะชัญญะ
  5. ทวัตติงสาการ กายคตาสติ อาการ 32 ประการ (ม้างกาย)
  6. ธาตุ ๖...
 2. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  บันทุกกรรมฐานวันที่ 28/12/60 ...

  บันทุกกรรมฐานวันที่ 28/12/60


  วิธีคิดให้ส่งจิตเข้าใจ ทำสัญญา 10 และ ผล ในแบบปุถุชนที่ย่างเข้ามรรค

  (ข้อมูลยังไม่เรียบเรียง ทำได้เป็นครั้งคราว ยังทรงอารมณ์ไม่ได้นาน)...
 3. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  บันทึกกรรมฐาน วันที่ 15-12-2560 หลักการทำสมาธิ...

  บันทึกกรรมฐาน วันที่ 15-12-2560

  หลักการทำสมาธิ

  ๑.) ส่งจิตเข้ารวมไว้ในภายใน ไม่ส่งจิตออกนอก* -> ๒.) ทำให้จิตได้พัก ปิดสวิทซ์การทำงานของจิต* -> ๓.) อานิสงส์จิตได้พัก...
 4. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  ปรุงแต่ง เล่นกับจริตนิสัย ความรู้สึก เพื่อสิ่งใด...

  ปรุงแต่ง เล่นกับจริตนิสัย ความรู้สึก เพื่อสิ่งใด
  ที่จริงที่ครูบาอาจารย์ของหลายๆคน สอนมาว่า ปรุงอารมร์ความรู้สึกจริตมันเล่น เล่นกับจริตตน ความรู้สึกตน โดยส่วนตัวเราเข้าใจว่า..

  1....
 5. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  บรรทัดฐาน กับ แรงบรรดาลใจ ...

  บรรทัดฐาน กับ แรงบรรดาลใจ

  ไม่ควรตั้งบรรทัดฐานไว้กับสิ่งมีชีวิต อย่าเอาตนเองหรือใครเป็นบรรทัดฐาน เพราะแต่ละคนมีบรรทัดฐาน ความสามารถ ศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ ปัญญา ที่ต่างกัน ไม่เท่ากันกัน...
 6. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  ก. สงบนิ่ง ทำสติไว้เฉพาะหน้า หลับตา สงบนิ่ง...

  ก. สงบนิ่ง ทำสติไว้เฉพาะหน้า หลับตา สงบนิ่ง ทำใจไว้ในปัจจุบัน มองไปในเบื้องหน้าที่หลับตาเราจะเห็นว่ามันว่างโล่งไม่มีอะไร นั่นแหละคือปัจจุบันแท้จริง...
 7. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  บรรทัดฐาน กับ แรงบรรดาลใจ ...

  บรรทัดฐาน กับ แรงบรรดาลใจ

  ไม่ควรตั้งบรรทัดฐานไว้กับสิ่งมีชีวิต อย่าเอาตนเองหรือใครเป็นบรรทัดฐาน เพราะแต่ละคนมีบรรทัดฐาน ความสามารถ ศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ ปัญญา ที่ต่างกัน ไม่เท่ากันกัน...
 8. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  กรรมที่ตนทำผิดพลาดพลั้ง...

  กรรมที่ตนทำผิดพลาดพลั้ง กับวิบากกรรมผลสืบต่อเนื่องของกรรมนั้น

  กรรม และ ทาน ศีล ภาวนา

  กรรม แปลว่า การกระทำ การกระทำใดก็ตามในอดีต หรือ ปัจจุบัน โดยเจตนาทางใจ วาจา กาย ล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นกรรม คือ...
 9. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  หิริ โอตตัปปะ กับ ศีล วิธีเจริญลงใจ ...

  หิริ โอตตัปปะ กับ ศีล วิธีเจริญลงใจ


  ธรรมทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ปุถุชนอย่างผมพึงน้องเอาพระธรรมของพระศาสดา และคำสอนของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติ...
 10. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  ขันธ์ ๕ รูป = ร่างกาย ธาตุ ๔ ธาตุ ๕...

  ขันธ์ ๕


  รูป = ร่างกาย ธาตุ ๔ ธาตุ ๕ กายสังขาร
  เวทนา = ความเสวยรสของอารมณ์ความรู้สึกที่ผัสสะ จิตสังขาร
  สัญญา = ความจำได้หมายรู้อารมณ์ ความสำคัญมั่นหมายของใจ จิตสังขาร
  สังขาร =...
 11. ตอบกลับ
  10
  เปิดอ่าน
  1,590

  บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน ปี 60

  เศรษกิจพอเพียง คือ จรณะ ๑๕ ทางอบรมแห่งอิทธิบาท ๔


  ในโลกนี้มีให้รู้ผู้ที่สามารถนำพระธรรมแท้ๆมาใช้ในโลกเพื่ออบรมสะสมเหตุได้อย่างมีคุณประโยชน์สูงสุด นับจากพระเจ้าจักรพรรดิ์อโศกมหาราช...
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11