ค้นหา:

รูปแบบ: Posts; สมาชิก: Calla

ค้นหา: ใช้เวลาค้นหา 0.00 วินาที

 1. กระทู้: โลกนีติ

  โดย Calla
  ตอบกลับ
  3
  เปิดอ่าน
  8,920

  Re: โลกนีติ

  โย อิจฺเฉ ปุริโส โหตุ ชาติ ชาติ ปุนปฺปุนํ
  ปรทารํ วิวชฺเชยฺย โธตปาโทว กทฺทมํ.

  ชายใดปรารถนาเกิดเป็นชายต่อกันทุกชาติ ชายนั้นควรละเว้นจาก
  การละเมิดภรรยาผู้อื่น เหมือนผู้ล้างเท้าสะอาดแล้ว...
 2. กระทู้: โลกนีติ

  โดย Calla
  ตอบกลับ
  3
  เปิดอ่าน
  8,920

  Re: โลกนีติ

  ยา อิจฺเฉ ปุริโส โหตุ๊ ชาติ ชาติ ปุนปฺปุนํ
  สามิกํ อปจาเยยฺย อินฺทํว ปาริจาริกา.

  หญิงใดปรารถนาเกิดเป็นชายต่อกันทุกชาติ หญิงนั้นควรเคารพ
  ปฏิบัติสามี เหมือนนางฟ้าปฏิบัติต่อองค์อินทร์ ฉะนั้น

  ...
 3. กระทู้: โลกนีติ

  โดย Calla
  ตอบกลับ
  3
  เปิดอ่าน
  8,920

  Re: โลกนีติ

  อนาคตํ ภยํ ทิสฺวา ทูรโต ปริวชฺชเย
  อาคตญฺจ ภยํ ทิสฺวา อภีโต โหติ ปณฺทิโต.

  บัณฑิตเมื่อเห็นภัยตั้งแต่ยังมาไม่ถึง ย่อมหาทางหลบหลีกเสียแต่
  เนิ่น ๆ เมื่อเห็นภัยมาถึงแล้ว ก็ไม่ครั่นคร้าม

  ...
 4. กระทู้: โลกนีติ

  โดย Calla
  ตอบกลับ
  3
  เปิดอ่าน
  8,920

  โลกนีติ

  อ.สมปอง มุทิโต/เรียบเรียง

  ทีฆา ชาครโต รตฺติ ทีฆํ สนฺตสฺส โยชนํ
  ทีโฆ พาลาน สํสาโร สทฺธมฺมํ อวิชานตํ. *

  ราตีเดียวก็ยาวนานสำหรับผู้นอนไม่หลับ ทางโยชน์เดียวก็ยาวไกล
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4