ภาพพุทธประวัติ ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนัก ลูก ส. ธรรมภักดี ขออนุญาติ นำมาเผยแพร่ต่อเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

http://www.watkoh.com/data/hisbuddha/index.htmlhttp://www.watkoh.com/kratoo/forum_topics.asp?FID=26