ไปไหนปากอย่าไว...ใจอย่าเบา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

กระทู้: ไปไหนปากอย่าไว...ใจอย่าเบา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. *8q* said:

  ไปไหนปากอย่าไว...ใจอย่าเบา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  ไปไหนปากอย่าไว ใจอย่าเบา
  เรื่องเก่าอย่ามารื้อฟื้น เรื่องอื่นอย่าไปคิด
  ทำกิจที่ชอบ กำหนดปัจุบัน...ปัจจุบัน


  ...กัมมัฏฐานช่วยเราได้แน่นอน
  ขอให้มีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติกัมมัฏฐาน ต้องได้แน่นอน ไม่มากก็น้อย
  อดทนหน่อย เพราะการอดทนเป็นคุณสมบัติของนักต่อสู้
  ถ้าเราไม่อดทนต่อความลำบาก
  ต่อความเจ็บใจแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว ไม่ได้อะไร
  ถ้าเราปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  แล้วจะเห็นได้ชัดว่า ไม่มีอะไรแน่นอนต่อชีวิตเลย

  สติสัมปชัญญะ เป็นเพื่อนตายไม่มีผันแปรเปลี่ยนแปลง
  ถ้าเราทำได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย
  อาตมาตอนบวชใหม่ๆ ป่วยทุกวันเป็นลมทุกวัน
  ขึ้นศาลาวันพระที่วัดพรหม หน้ามืดตลอด สามวันดี สี่วันไข้
  ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ากัมมัฏฐาน ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
  ก็เลยคิดว่าคงจะอยู่ไม่ได้คงต้องสึก
  เพราะสามวันดีสี่วันไข้เป็นลมทุกวัน
  ข้าวก็ฉันไม่ได้ตอนนั้นผอมมาก
  พอเจริญพระกัมมัฏฐานจึงได้รู้ว่า ได้เคยฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นเข่งๆ
  ยิงนกเป็นฝูงๆ จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ เพราะเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมาย
  ฆ่าสัตว์นี้อายุสั้น แต่เราก็ได้กัมมัฏฐานช่วยยังชีวิตเราอยู่มาได้จนบัดนี้
  ทุกคนจำไว้หลายอย่างหลายประการ...กัมมัฏฐานช่วยเราได้

  http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=326

  ก่อนเกิดใครเป็นเรา<br />เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร<br /><br />สิ่งที่ทำอยู่คือกรรมใหม่<br />ผลที่ได้รับคือกรรมเก่า<br /><br />ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยิน<br />มองในสิ่งที่ไม่เห็น<br />ทำในสื่งที่ไม่มี
   
 2. รูปส่วนตัว tanwakom

  tanwakom said:

  Re: ไปไหนปากอย่าไว...ใจอย่าเบา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

  [HIGHLIGHT=#ffff00]อันนี้เปรียบเทียบให้ดูว่า ถ้าเราแก้ไขตัดแต่งสักหน่อยให้เส้นมันออกไป[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffff00]น่าจะดูง่าย สบายตากว่านะครับ..[/HIGHLIGHT]
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


  ไปไหนปากอย่าไว ใจอย่าเบา
  เรื่องเก่าอย่ามารื้อฟื้น เรื่องอื่นอย่าไปคิด
  ทำกิจที่ชอบ กำหนดปัจุบัน...ปัจจุบัน

  ขอให้มีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติกัมมัฏฐาน ต้องได้แน่นอน ไม่มากก็น้อย
  อดทนหน่อย เพราะการอดทนเป็นคุณสมบัติของนักต่อสู้
  ถ้าเราไม่อดทนต่อความลำบาก
  ต่อความเจ็บใจแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว ไม่ได้อะไร
  ถ้าเราปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  แล้วจะเห็นได้ชัดว่า ไม่มีอะไรแน่นอนต่อชีวิตเลย

  สติสัมปชัญญะ เป็นเพื่อนตายไม่มีผันแปรเปลี่ยนแปลง
  ถ้าเราทำได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย
  อาตมาตอนบวชใหม่ๆ ป่วยทุกวันเป็นลมทุกวัน
  ขึ้นศาลาวันพระที่วัดพรหม หน้ามืดตลอด สามวันดี สี่วันไข้
  ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ากัมมัฏฐาน ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
  ก็เลยคิดว่าคงจะอยู่ไม่ได้คงต้องสึก
  เพราะสามวันดีสี่วันไข้เป็นลมทุกวัน
  ข้าวก็ฉันไม่ได้ตอนนั้นผอมมาก
  พอเจริญพระกัมมัฏฐานจึงได้รู้ว่า ได้เคยฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นเข่งๆ
  ยิงนกเป็นฝูงๆ จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ เพราะเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมาย
  ฆ่าสัตว์นี้อายุสั้น แต่เราก็ได้กัมมัฏฐานช่วยยังชีวิตเราอยู่มาได้จนบัดนี้
  ทุกคนจำไว้หลายอย่างหลายประการ...กัมมัฏฐานช่วยเราได้

  http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=326
  &nbsp; 55555
   
 3. *8q* said:

  Re: ไปไหนปากอย่าไว...ใจอย่าเบา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

  ขอบคุนครับจารย์ที่แนะนำ
  ก่อนเกิดใครเป็นเรา<br />เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร<br /><br />สิ่งที่ทำอยู่คือกรรมใหม่<br />ผลที่ได้รับคือกรรมเก่า<br /><br />ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยิน<br />มองในสิ่งที่ไม่เห็น<br />ทำในสื่งที่ไม่มี
   
 4. *8q* said:

  Re: ไปไหนปากอย่าไว...ใจอย่าเบา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

  บริวารมา...เพราะน้ำใจดี...  บริวารมา...เพราะน้ำใจดี

  บริวารหนี...เพราะน้ำใจลด

  บริวารหมด...เพราะน้ำใจแห้ง

  บริวารกลั่นแกล้ง...เพราะไม่ยุติธรรม

  http://www.dhammathai.org/store/talk/view.php?No=332
  ก่อนเกิดใครเป็นเรา<br />เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร<br /><br />สิ่งที่ทำอยู่คือกรรมใหม่<br />ผลที่ได้รับคือกรรมเก่า<br /><br />ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยิน<br />มองในสิ่งที่ไม่เห็น<br />ทำในสื่งที่ไม่มี
   
 5. piangfan said:

  Re: ไปไหนปากอย่าไว...ใจอย่าเบา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

  สาธุค่ะ
   
 6. *8q* said:

  Re: ไปไหนปากอย่าไว...ใจอย่าเบา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

  สมบัติหรือเงินทองสิ่งของวัตถุต่างๆ

  ไม่ช่วยดับไฟคือทุกข์ในใจได้

  มีแต่จะเสริมให้มากขึ้น

  มีแต่คุณธรรมความดีเท่านั้น

  จะช่วยดับไฟหรือลดให้เปลวน้อยลง

  ความสุขที่แท้จริงคือการมีธรรมครองใจสิ่งอื่นๆ

  เป็นเพียงเครื่องประกอบ

  ช่วยสภาพความเป็นอยู่ให้พอมีพอเป็นตามสภาวะอันควรเท่านั้น

  ก็เมื่อโลกอันความมืดด้วยราคะ

  โทสะ

  โมหะ

  เหมือนกองไฟกองใหญ่ลุกโพลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้

  เรายังพากันหัวเราะเฮฮาหน้ายิ้มอยู่ได้

  ทำไมไม่พากันแสวงหาที่พึ่งเสียแต่บัดนี้เล่า

  อย่าพากันอยู่แบบนี้

  เดี๋ยวจะพากันไปแบบนี้

  ตายแบบนี้

  แล้วก็เสวยผลทนทุกข์แบบนี้กันอีก

  ไม่มีสิ้นสุดได้

  (
  หลวงตามหาบัว
  )
  ก่อนเกิดใครเป็นเรา<br />เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร<br /><br />สิ่งที่ทำอยู่คือกรรมใหม่<br />ผลที่ได้รับคือกรรมเก่า<br /><br />ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ยิน<br />มองในสิ่งที่ไม่เห็น<br />ทำในสื่งที่ไม่มี
   
 7. rain.... said:

  Re: ไปไหนปากอย่าไว...ใจอย่าเบา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

  อนุโมทนา วันทามิ

  ขอบคุณค่ะ
  ศรัทธา&nbsp; ในสิ่งที่ค้นหา&nbsp; มั่นคงในสิ่งที่เป็น&nbsp; แบ่งปันในสิ่งที่ค้นพบ