พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (บุญถึง) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา "ว.วชิรเมธี" เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2516 บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูโสภณจริยกิจ เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ พัทธสีมาวัดครึ่งใต้ โดยมีพระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันพระมหาวุฒิชัยจำพรรษาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

พระมหาวุฒิชัย เป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนพระพุทธศาสนารุ่น ใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปสื่อโทรทัศน์ และหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ การประพันธ์บทละครโทรทัศน์และหนังสือเรื่อง "ธรรมะติดปีก" และเพลงประกอบละครธรรมะมากมาย จนได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาประจำปี 2550


การศึกษา

* พ.ศ. 2543 สอบไล่ได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
* พ.ศ. 2543 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
* พ.ศ. 2546 พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พธ.ม.) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน

* อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
* อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม
* บรรณาธิการวารสารเบญจมบพิตรสัมพันธ์
* วิทยากรพิเศษบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนา สอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
* ประธานกลุ่มธรรมะการ์ตูน (ผลิตการ์ตูนแมนิเมชั่น ชุด “พุทธประวัติ” เพื่อทูลเกล้าในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
* ผู้เขียนตำราหมวดวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
* กรรมการตรวจนักธรรม บาลี สนามหลวง
* เขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์ อาทิ เนชั่นสุดสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ ชีวจิต ศักดิ์สิทธิ์ WE, HEALTH & CUISIEN
* วิทยากรรับเชิญทุกวันศุกร์ รายการ “รอยธรรม” สถานีโทรทัศน์ ASTV


ผลงานการประพันธ์

ผลงานหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ ภาษาไทย

* ดีเอ็นเอ ทางวิญญาณ
* ปรัชญาหน้ากุฏิ
* คิดอย่างเซ็น
* ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยมิลินทปัญหา
* ตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยพระพุทธศาสนา
* พระสงฆ์กับทางออกจากทุกขสัจของสังคม
* ครูกัลยาณมิตรของชีวิตดีงาม
* อารยมรรคา : มรรควิธีเพื่อชีวิตดีงาม
* พระพุทธคุณ 100 บาท
* กรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
* กำลังใจแด่ชีวิต
* ธรรมะติดปีก
* ธรรมะหลับสบาย
* ธรรมะดับร้อน
* ธรรมะบันดาล
* ธรรมะรับอรุณ
* ธรรมะราตรี
* ธรรมะทำไม
* ธรรมะเกร็ดแก้ว
* ธรรมะสบายใจ
* ธรรมะทอรัก
* ธรรมะงอกงาม
* ธรรมะน้ำเอก
* ธรรมะคลายใจ
* ธรรมะพารวย
* คนสำราญงานสำเร็จ
* สบตากับความตาย
* ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง
* เรารักแม่
* หนังสือธรรมะชาล้นถ้วย
* หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4 เล่ม 1 – 3http://board.agalico.com/showthread.php?t=27161