หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร
................................................................................


วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ศาลาพระราชศรัทธา
ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-253-8822, 02-255-2271,
02-251-6469 โทรสาร 02-255-5429


พระเทพปัญญามุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาส

พระราชพิพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2400

วัดปทุมวนารามตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน และห้างเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า หากเดินทางโดยรถประจำทางธรรมดา มีรถผ่าน สาย 2, 15, 16, 25, 40, 45, 48, 54, 73, 79, 204, 79 ฯลฯ หรือสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสยาม แล้วเดินมาทางที่จะไปแยกเฉลิมเผ่า วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ เปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 07.00-18.00 น.


พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“วัดปทุมวนาราม” แดนสงบงามกลางป่าคอนกรีต
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13340

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.thavorn.org/
http://www.thavorn.net/ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.dhammajak.net/board/viewt...47ed552f6105a3