ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม
เลขที่ 1/4-7 ถนนบรมราชชนนี ที่ 119
กม. 16 ก่อนถึงพุทธมณฑลสถาน 4 กม. ซ้ายมือ
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170


โทร. 02-441-1917, 02-441-1604, 02-441-1535
มือถือ 086-003-5478, 087-100-3968เชิญร่วมฟังธรรม จากพระภิกษุผู้ทรงภูมิธรรมและภูมิปัญญา
ในรายการ พบพระพบธรรม ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-17.00 น.
ณ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา


ท่านที่ร่วมฟังธรรมเทศนาจักได้รับหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
จากสถาบันบันลือธรรม ทุกสัปดาห์ทุกท่าน

สอบถามองค์แสดงธรรมได้ที่ โทร. 02-441-1917* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เว็บไซต์ธรรมสภา
http://www.thammasapa.com/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *