ซี.พี. ยกวัด
ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ (สีลม)
ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2631-0231 ต่อ 1725,1753


ทุกวันศุกร์ เวลา 12.05-13.30 น.

บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด โดย พุทธปัญญาชมรม ได้จัด โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ให้กับผู้สนใจได้ฟังธรรม ซักถามปัญหา และปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม) กทม. เวลา 12.05-13.30 น. ฟรี.....
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น ได้จัดตั้ง ชมรมพุทธปัญญา ขึ้นเพื่อปฏิบัติกิจที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมนำสมัย “ยกวัดมาไว้ที่เซเว่น” ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ น.-๑๓.๓๐ น. ประกอบด้วยกิจกรรม ชาวพุทธครบวงจร เริ่มต้นด้วยการทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์และวิทยากรผู้เคร่งธรรมวินัย ปิดท้ายด้วยการเจริญสติทำสมาธิ พร้อมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๐๘.๓๐ น. พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ยังมีกิจกรรมทำวัตรเช้าด้วย

โครงการยกวัดมาไว้ที่เซเว่น เป็นกิจกรรม เพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยจัดทำติดต่อกันมานานเป็นปีที่ ๑๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมน้อม นำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักปฏิบัติในการครองตนในทางที่ชอบที่ควร และเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการดำรงชีวิต ตลอดช่วยลดความสับสนวุ่นวายในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นับเป็นความปีติอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญและช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

การปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์ได้รับความสนใจจากชาวพุทธมาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละสัปดาห์จะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑๕๐ คน รวมไปถึงการจัดงานบุญใหญ่หมุนเวียนกันไป อาทิ เทศน์มหาชาติ พิธิพุทธาภิเษกหรือพิธีปลุกเสกพระเครื่อง พิธีสืบชะตาสไตล์ล้านนา เป็นต้น การจัดงานแบบนี้ทุกครั้งจะมีชาวพุทธเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คน“ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคนไทยที่พร้อมใจในการร่วมบุญ ร่วมสร้างให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่สืบไปให้กับลูกหลาน ทางคณะกรรมการจึงได้ร่วมกันทำรายการธรรมะรูปแบบใหม่ สไตล์ ซี.พี. “พุทธปัญญาภิรมย์” ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางยูบีซี ช่อง ๗ ซึ่งจะเป็นรายการธรรมะเรียกว่าร่วมสมัยก็ว่าได้ ดูแล้วจะมีเนื้อหาธรรมะที่เข้าใจง่าย ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม” นายก่อศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น ยังเป็นเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการอนุญาต จากแม่กลองธรรมสนามหลวงเป็นสนามสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก สังกัดวัดบวรนิเวศวิหาร สำหรับผู้สนใจธรรมทั่วไปและให้การสนับสนุนหนังสือเรียนได้ และพนักงานในกลุ่มธุรกิจการตลาดเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่สอบผ่านธรรมศึกษาตรี จะได้รางวัลเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ธรรมศึกษาโทเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท และธรรมศึกษาเอกเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ตรงนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานให้มีความสนใจในเรื่องหลักธรรมกันมากขึ้น