ในช่วงนี้ลุงเปาเขาไม่อยู่
ไปยืนอู้กลางแดดที่แผดเผา
หน้าดำเกรียมเหมือนแขกแปลกไม่เบา
คงเป็นกรรมของเราเข้าราวี

ลุงเปาจ้า