" ระฆังทองสถาน " สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ จ. เพชรบูรณ์

กระทู้: " ระฆังทองสถาน " สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ จ. เพชรบูรณ์

ป้ายกำกับ: ไม่มี
 1. เท่ห์ said:

  Re: " ระฆังทองสถาน " สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ จ. เพชรบูรณ์

  มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา


  ๐ ขอนอบน้อมพระรัตนตรัย ปวงข้าไซร้ขอเป็นที่พึ่ง

  ซึ่งพร้อมมี พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร

  มหากรุณาจิตธารณี ประทานความสมบูรณ์สุข

  ไกลอวิชชา พลังบุญผู้มีธรรม พาโลกอันสว่าง

  ด้วยแสงธรรม ค้ำโลกา

  ๐ ขอนอบน้อม องค์พระผู้เลิศปัญญา

  ทรงนำพา ให้รู้เท่าทันบุญบาป กิเลสทุกข์ทั้งปวง

  ความโลภ ความโง่เขลา หลงโกรธ

  จงมลาย จางหาย เป็นความบริสุทธิ์

  ดั่งเช่นดอกบัว ของพระโพธิสัตว์

  ทรงนำพา สัตว์โลกหาย โง่งมงาย

  ซึ่งล้วนเป็นพระมหากรุณา ธรรมอันใด

  ธรรมทรงดำรง ขอพระองค์ ทรงบรรลุธรรม

  นำพระนิพพาน สู่แดน พระพุทธภูมิฯ


  อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?...#ixzz1KzjWIpEs



  ฝากไว้...ให้คนบุญ
  จงสุขเกษมสำราญเทอญ ยาสธรรมทั้งหลาย .........จากสายใยบุญ
   
 2. utimatejame said:

  Re: " ระฆังทองสถาน " สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ จ. เพชรบูรณ์

  สวยมากๆ
  แนะนำแหวนเพชรและเพชรตามที่ท่านต้องการ